Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "Star Downloader"
formats

Star Downloader

Star Downloader คืออีกหนึ่งโปรแกรมที่ช่วยดาวน์โหลด ส่วนข้อดีกับข้อเสียนั้นจะแตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ หรือไม่นั้นบอกเลยว่า “ไม่มี” เพราะ Star Downloader เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดที่เหมือนกับโปรแกรมตัวอื่น ๆ เพราะความสามารถนั้นก็ยังคงเป็นการแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อช่วยในการดาวน์โหลดให้คล่องตัวมากขึ้น รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เราทำการดาวน์โหลดค้างไว้ได้ด้วยหลังจากที่มีเหตุขัดข้องในกรณีที่เซิฟเวอร์รับรองการ Resume Downlaod หลักการทำงานง่าย ๆ ก็คือ เมื่อกดดาวน์โหลดลิงค์ใน IE หรือว่า Firefox หรื

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments