Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "Sophos"
formats

Sophos Virus Removal Tool 2

Sophos Virus Removal Tool โปรแกรมสแกนไวรัสที่มีประสิทธิภาพสามารถลบไวรัวออกไปได้อย่างปลอดภัย Sophos Virus Removal Tool เป็นโปรแกรมสแกนไวรัสที่สามารถสแกนค้นหาไวรัสได้หลากหลายสายพันธุ์ที่ชอบแอบแฝงอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที Sophos Virus Removal Tool ได้ทำการพัฒนาระบบกาสแกนทำลายไวรัสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันได้มีไวรัสตัวใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์อย่างมากไม่ว่าจะทำให้เครื่องช้าลง เปิดเครื่องไม่ได้ หรืออาจทำให้ข้อมูลในเครื่องหายไป ทำให้โปรแกรม So

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments