Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "NovaBACKUP"
formats

NovaBACKUP

NovaBACKUP คือเครื่องช่วยสำการสำรองข้อมูลลงบนเครื่อง Server หรือเครื่องแม่ข่ายในองค์กร เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดีด้วยหน้าจอการทำงานที่สมบูรณ์แบบ ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ โปรแกรม NovaBACKUP สามารถตั้งค่าการทำงานโดยอัตโนมัติหรือกำหนดช่วงเวลาการสำรองข้อมูลได้ว่าวันเวลาใด ตามที่คุณกำหนด คุณสมบัติหลักของโปรแกรม หน้าจอโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ลดความซับซ้อนในการทำงาน รองรับการสำรองข้อมูลดิสก์ไดฟ์ที่เป็น Blu-ray ดิสก์ได้ กำหนดและตั้งเวลาสำหรับการสำรองข้อมูลได้ เปิดดูไฟล์หรื

Read More…

 
Tags:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments