Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "Hanso Burner"
formats

Hanso Burner 2

Hanso Burner 2 คือโปรแกรมที่ช่วยในการการเขียน ไฟล์วีดีโอ ไฟล์ภาพยนต์ หรือไฟล์เพลง ลงบนแผ่น CD หรือ DVD นั้น เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนข้อมูลนั้นจะเขียนผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ไปยังเครื่องเขียน CD RW/DVD RW โปรแกรม Hanso Burner 2 นั้นสามารถเขียนได้ทั้งแผ่น CD และ DVD รวมถึงการ Copy Disc โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ่อนมาก ขนาดของโปรแกรมก็มีขนาดเล็กมากแต่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง ความแม่นยำในการเขียนแผ่นสูงจึงทำให้มีโอกาศที่แผ่นจะเสียน้อยมาก ซึ่งนอกจากมีความสามารถในกา

Read More…

 
Tags:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments