Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "Foxit Reader"
formats

Foxit Reader 6.1

  Foxit Reader 6.1  โปรแกรมที่นำมาใช้แทนการใช้งาน Adobe Reader เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF พร้อมระบบการคอมเมนต์บนไฟล์ PDF อย่างสมบูรณ์ โปรแกรมออกแบบโดยใช้แนวการออกแบบของ Windows 8 และ MS-Office ซึ่งโปรแกรมจะออกแนวเรียบ ๆ แต่สวยงาม สามารถเข้าใจการทำงานของโปรแกรมได้ไม่ยาก ตัวโปรแกรมมีจุดเด่นตรงที่ค่าความเสถียรที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่แฮง แถมยังทำงานได้เร็วไม่อืดเหมือน Adobe Reader ที่มักจะแฮงและอืดเป็นระยะ ๆ และสำหรับ Foxit Reader 6.1 เวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มระบบไฮไลเป็นพื้นที่ ปรับ

Read More…

 
Tags:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Foxit Reader 5.4

Foxit Reader 5.4 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดไฟล์ประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กมาก แต่ทำงานได้มากกว่าขนาดของโปรแกรมมาก และโปรแกรมนี้สามารถเปิดโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีฟังก์ชั่นการใช้งานทีมีประสิทธิภาพ Foxit Reader พัฒนามาสำำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการเปิดไฟล์ PDF อย่างสม่ำเสมอ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มความสามารถของโปรแกรมเพื่อสนองความต้องการหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร มีเมนูให้ใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเครื่องมือที่มีการใช้งานไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย

Read More…

 
Tags:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments