Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "F.lux"
formats

F.lux 3.9

F.lux 3.9 คือโปรแกรมถนอมสายตาสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน F.lux 3.9 จะทำหน้าที่ในการปรับแสงและสีของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เข้ากับแสงภายในห้อง โดยโปรแกรมจะสามารถปรับแสงหน้าจอโดยอัตดนมัติตามแต่ละเวลาของวัน เพื่อให้แสงที่แสดงบนหน้าจอเหมาะกับสายตาของผู้ใช้งานมากที่สุด เมื่อจะทำการลงโปรแกรม F.lux จะต้องตั้งค่าโปรแกรมโดยบอกสภาพแวดล้อมภายในห้องว่ามีแหล่งไฟชนิดใดบ้าง พร้อมทั้งสามารถตั้งค่าระบบสีที่ต้องการใช้งาน จากนั้นโปรแกรมก็จะช่วยปรับแสงของหน้าจอให้เหมาะที่สุดดดยอัตโนมัติ และสำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก

Read More…

 
Tags:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments