Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "CintaNotes"
formats

CintaNotes 2.3

CintaNotes 2.3 โปรแกรมจดบันทึกแนวใหม่ที่จะทำให้สามารถช่วยให้บันทึกความจำได้รวดเรโปรแกรม CintaNotes ใช้ระบบแท็กที่เราสามารถแท้กโน๊ตที่เราเก็บไว้ ทำให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโน๊ตแต่ล่ะอันนั้นเป็นข้อความยาว ๆ อย่างเช่น ไอเดียดี ๆ ที่คิดขึ้นได้ หรือบทความย่อของข่าวที่อ่านเจอ ใจความสำคัยของงานวิจัย หรือข้อมุลที่อ่านมาจาก Wikipedia ฯลฯ ด้านบนของโปรแกรม CintaNotes มีการแบ่งหมวดหมู่หลัก ๆ ของโน๊ตที่เราสร้าง ส่วนด้านซ้ายมือเป็นแท๊กที่เราสามารถสร้างเองได้เพื่อให้เราสามารถค้นหาโน๊ตที่เกี่ยวข้องกับแ

Read More…

 
Tags:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments