Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "Autorun Organizer"
formats

Autorun Organizer 1.4

Autorun Organizer 1.4 เป็นโปรแกรมตั้งค่าการเปิดโปรแกรมอัตโนมัติ Autorun Organizer เป็นเครื่องล่าสุดสำหรับการจัดการโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะมีการเปิดโดยอัตโนมัติตอนบู๊ตเครื่อง Autorun Organizer สามารถเลือกโปรแกรมที่เราต้องการเปิดอัตโนมัตินั้นมาจัดการเองได้โดยปกติ ไม่มีการตั้งค่าความเร็วในการเปิดแต่อย่างใด แต่ Autorun Organizer นี้แหละที่จะเป้ตัวช่วยให้เปิดโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วหรือสามารถจัดการตั้งเวลาในการเปิดเองช่วงเวลาใดก็ได้ตามที่เราต้องการให้การทำงานคอมพิวเตอร์รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสมบัติโปรแกรม เปิด

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments