Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "Auslogics Duplicate File Finder 3"
formats

Auslogics Duplicate File Finder 3

Auslogics Duplicate File Finder 3 คือโปรแกรมที่ช่วยค้นหาไฟล์ที่ซ้ำซ้อนอยู่ภายในเครื่อง โปรแกรม Auslogics Duplicate File Finder จะช่วยในการสแกนค้นหาภายในเครื่องว่ามีการเก็บซ้ำซ้อนไว้หลายที่หลายโฟล์เดอร์หรือไม่ โปรแกรมนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการสแกนค้นหาเฉพาะไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เพลง, ไฟล์หนัง, ไฟล์เอกสาร อย่างเดียวหรือจะค้นหาทุกไฟล์ก็ได้ จากนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมทำการลบไฟล์ซ้ำลงถังขยะ จัดเก็บไฟล์ หรือจะลบทิ้งไปเลยก็ได้ หลังจากที่โปรแกรมสแกนเสร็จโปรแกรมก็จะแสดงรายงานไฟล์ซ้ำที่หาเจอเพื

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments