Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "Anvi Ultimate Defrag Free"
formats

Anvi Ultimate Defrag Free

Anvi Ultimate Defrag Free เป็นโปรแกรมสำหรับปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และด้วยความสามารถของโปรแกรม Anvi Ultimate Defrag Free นี้จะทำให้ระบบโดยรวมของคอมพิวเตอร์ทำงานได้ดีขึ้น เช่น การสแกนตรวจสอบหาข้อผิดพลาดหรือ  Error ต่าง ๆ ใน windows และถ้าพบแล้วก็จะทำปรับปรุงการแก้ไข Error เหล่านั้นทันที รวมไปถึงการค้นหาไฟล์ขยะต่าง ๆ หรือไฟลืที่ไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วทำการลบออกไปเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มพื้นที่ที่จำเป็นให้กับฮาร์ดดิส นอ

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments