Facebook Gplus E-mail
magnify
Home Posts tagged "Adobe Photoshop"
formats

Adobe Photoshop CS3

Adobe Photoshop CS3 เป็นโปรแกรมแต่งภาพที่ทุก ๆ ท่านรู้จักกันดี ช่วยให้คุณสามารถทำงานด้านตกแต่งและออกแบบเกี่ยวกับรูปภาพได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Photoshop CS3 ได้มีการพัฒนาเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมและหลากหลายมากขึ้น คุณสมบัติใหม่ในการทำงาน การใช้งานหน้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ปรับกล้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมตัวเลือกการพิมพ์ได้ดีขึ้น สนับสนุน PDF มีการจัดการที่ดีกับ Adobe Bridge เครื่องมือในการแก้ไขใหม่เพื่อ CS3 จะไม่ลดความสามารถคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นการปรับค

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
18 Comments  comments